دانلود رمان انتخاب آخر  از عالیس 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان انتخاب آخر pdf از عالیس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان عالیس مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/ازدواج اجباری/معمایی

خلاصه رمان نقش دل

در مورد دختری از جنس درد که از روی ناچاری نقشـه برای پیرمردی ۶۰ساله پولداری مـی کشـه

ولی نمـیـدونه خـودش طعمه اصلیه پس از اومدن پسر مرده از خارج کشور متـوجه نقشـه دخترمون مـیشـه و

همـین باعث مـیشـه به دختره تجاوز کنه و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان به خاطر هلیا

قسمت اول رمان انتخاب آخر

از ماشین پیاده شـدم و دستم را باالی در قرار دادم نگـاهم به رفت و آمد مردم

افتاد همه اخمو بی حوصله کسل سرعت گـام برداشتن عابرین پیاده خبر از

هدف داشت همه برای ساعت ها دقـیقه ها ثانیه های زندگی اشان برنامه

داشتند باعجله مـی رفتند و مـی آمدند و آفتاب درست وسط آسمان شعله ی آتش

مـی تاباند من همـیشـه یخ من همـیشـه قطبی گرمم نبود حتی پرتـو های داغ

آفتاب هم یخچال های درونی ام را آب نمـی کرد روی بدنه ی ماشینم دست کشیـدم

آلبالویی رنگ مورد عالقه ام اما این دویست و شش نقلی سقف آرزوی من

نبود به تصویر منعکس شـده ی خـودم در شیشـه، که کـامال ناموزون بود دقـیق

شـدم موهای هایالیت شـده شال و رژلب و الک ناخن های مانیکور شـده ی

قرمز همه با هم برابر بودند پوست سفیـد و هیکلی که بدون ورزش کردن

همـیشـه خـوش فرم و الغر بودند بینی عمل کرده و لب هایی که خدادادی قلوه ای

و درشت بودند به خـودم لبخند زدم ردیف سفیـد دندون هایم و نگین سفیـد روی

دندون نیشم جذابیت خاصی به چهره ام مـی داد موهامو که یک طرف روی

صورتم ریختـه بودم به رقص باد در آمد و من با یک حرکت و کج کردن گردن

مرتبشان کردم عینک آفتابی ام را روی موهایم گذاشتم و …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان