دانلود رمان خوابی از جنس مرگ  از رها صفائی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خـوابی از جنس مرگ pdf از رها صفائی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رها صفائی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/تخیلی/فانتزی

خلاصه رمان خـوابی از جنس مرگ

گـاهی وقتـها؛

دنیای ما از اون چیزی که فکر مـیکنیم بزرگتر و پیچیـده تره

حتی امکـان اینکه چیزی ورای اونی که مـی‌بینیم باشـه

مثلا اینکه غیر از این زمـین خاکی جای دیگـه‌ای هم باشـه که

آدماش زمـین تا آسمون با ما آ دمای معمولی فرق دارن

ما این دنیا رو نمـیبینیم نمـیتـونیم تـوش پا بزاریم

با آدماش ارتباط برقرار کنیم!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان خـوابی از جنس مرگ

نه نه به من نزدیک نشین لعنتیا دست از سرم بردارین

صداها تـوی گوشم مـیپیچیـد مثل سوت قطار داشتن ذهنم رو مـیخـوردن مدام جمله هاتکرار مـیشـد

-تـو متعلق به مایی به ما جای تـو اینجاست به ما بپیوند خـودت رو کـامل کن از خـواب پریـدم

روی تخت نشستم و به فضای تاریک پیش روم خیره شـدم خیسی پیراهنم از عرق روی تنم

سنگینی مـیکرد دستی به صورتم کشیـدم و خـودم رو روی تخت انداختم دوباره به سقف

خیره شـدم خدایا بس نبود ای همه کـابوس؟ دیگـه خستـه شـدم از این همه شب بیـداری

بی موقع دیگـه تـوانش رو نداشتم از جام بلند شـدم و به طرف آشپزخـونه رفتم لیوانی آب از

تـوی یخجال برداشتم و به جا سر کشیـدم خنکـای آب تن ملتـهبم رو کمـی آروم کرد لیوان رو

روی سینک گذاشتم و به اتاق برگشتم خـودم رو روی تخت انداختم و پلکهایم رو بستم

اما هر کـاری کردم خـوابم نبرد ناچار گوشیم رو برداشتم و یه آهنگ با هندزفری گوش دادم

چشمهام رو بستم سعی کردم بخـوابم اما مـگـه فکر این کـابوسای لعنتی مـیذاشت هر روز

بیشتر و بیشتر مـیشـد احساس مـیکردم هر چقدر به تـولد سالگیم نزدیکتر مـیشم شـدت و

وحشت کـابوس ها بیشتر مـیشـه ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان