دانلود رمان شروع تلخ از فاطمه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شروع تلخ pdf از فاطمه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان

بهار – آروم باش سوگند من غلط کردم

تـورو خدا اروم باش

خـونریزی داری

چشمام سیاهی مـیـدیـد … دیگ جون حرف زدن نداشتم

بهار سرمو رو پاهاش گذاشت

بی حون چشمام رو هم افتاد

بهار- سوگند … سوگند

چند بار پلک زدم .. چشمامو باز کررم

نگـاهی به سقف سفیـد بالا سرم کردم

اروم لب زدم : آب

بهار- خـوبی ؟؟

بزار برات اب بریزم … تـو لیوان اب ریخت داد دستم

کمکم کرد چند قورت از آبو خـوردم

نگـاه بی جونی بهش کردمو گفتم : کی مرخص مـیشم

با گریه نگـام کردو گفت : دکتر گفتـه به طرز وحشیانه باهات … داشتـه خیلی بهت فشار اومده

الهی بمـیرم برات …

– بسه بهار گریه نکن

به مامانم که نگفتی ؟؟

مریض شـدم

بهار- نه

– تا کی بایـد اینکـارو انحام بدی ؟؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان