دانلود رمان قاتل سریالی  از lovender لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قاتل سریالی pdf از lovender لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان lovender مـیباشـد

موضوع رمان: پلیسی/جنایی

خلاصه رمان قاتل سریالی

ماقاتلیم قاتل احساس و قاتل قلبهای شکستـه و تنها

ما قاتلیم قاتل روح و روان قاتل مهربانی های بی منت ما قاتلیم و شایـد خـودمان را هم بکشیم

ما قاتل انسانهای بی گناهیم و قاتل عشقهای خدایی و مادر نفرت ها

ما شایـد نتـوانیم همـیشـه زنده بمانیم اما بهتر است طوری زندگی کنیم که هر کس

یادمان افتاد اشکی بریزد یا حداقل بگویـد خدایش بیامرزد !

قتل همـیشـه به خـون ریختن نیست داستان ما داستان قاتلیه که با احساسش مـیکشـه

شایـد بعدا پشیمون بشـه اما الآن دلش مـیخـواد بکشـه و داستان دو پلیس مهربون

مثل همه ی پلیسهای دنیا همون پلیسهایی که شبا که ما مـیخـوابیم بیـدارن و بعد از خدا مراقب ما هست

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان قاتل سریالی

کـارش تمام شـده بود دستـهایش را بالا آورد و به کف هردو نگـاه کرد دریغ از یک قطره خـون

!مـگر نه اینکه قاتل ها دستشان آلوده به خـون است پس چرا؟پوزخندی زد

دستـهایش را فوت محکمـی کرد و بعد رژ قرمز جلوی آینه را برداشت طبق عادت معمول:

“دیـدار به قـیامت” به آینه که حالا با جمله اش قرمز شـده بود پوزخند زد خط زیبایی

هم داشت آفرین به این همه هنر!رژ را از نظر گذراند و بعد داخل جیبش انداخت یک

یادگـاری بدک نبود جلوی پنجره رفت یک لحظه مکث و نگـاهی به قربانی بعدی!خنده ی

بلندی سر داد و با یک جهش پریـد روی دو دست و دوپا روی زمـین افتاد مثل

عنکبوت نگـاهی به دور و بر کرد و بعد خیلی ریلکس ایستاد دستـهایش را تکـاند و

سوت زنان راه افتاد تلفن عمومـی را که دیـد لبخند شیطانی و مرموزی زد تلفن را

با..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان