دانلود رمان پونه  از cosin27

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پونه pdf از cosin27 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان cosin27 مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان پونه

نامه ای به دست پونه مـیرسد از مردی که او مـیشناسد آرمـین برادر نامادریش در نامه مدعی مـیشود

به او علاقه داشتـه و دارد و همـین پونه را به خاطرات قدیمـیش مـی برد به گذشتـه به زمانی که برای اولین

بار با آرمـین آشنا شـده بود مرور خاطرات … سفر به شـهر محل زندگی پدرش و دیـدار دوباره با آرمـین باعث مـیشود

پونه از خـودش بپرسد آیا او هم آرمـین…مرد متاهلی را که پانزده سال از او بزرگتر است دوست دارد؟

آیا این دوست داشتن *** نیست؟و همـین آغازی مـیشود برای طوفانی شـدن زندگی آرام و بی سر و صدای:

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان به خاطر نیلا cosin27

قسمت اول رمان پونه

هوف چه هواي گرمي!

خستـه و عرق کرده، کلیـدو تـوي قفل در صورتي رنگ خـونه مون که به خاطر گذشت زمان و نور آفتاب رنگش پريده

و به سفیـدي مـیزنه مي چرخـونم و بازش مـیکنم و قدم مـیذارم تـوي حیاط و درو پشت سرم مي بندم:

سلام من اومدم

سلام بابا خستـه نباشي

اين پدربزرگمه که مثل همـیشـه اولین نفر جوابمو مـیـده باباجون، بازم طبق معمول کنار شیر آب، روي چهارپايه ي

چوبي مامان نشستـه عادتشـه يه ساعت قبل از اذون وضو بگیره و تـوي اتاق تـهي خـونه بشینه به قرآن خـوندن و تا

نمازشو نخـونه، لب به هیچي نزنه خـوش به حالش چه حوصله اي داره!

شمام خستـه نباشي باباجون

اينو مـیگم و ديگـه معطل نمـیکنم اونقدر گرممه که تندي مي دوم و از حیاط رد مـیشم و خـودمو به راهروي باريک

خـونه مـیرسونم همـین که داخل مـیشم ، خنکي فضاي خـونه حالمو جا مـیاره مي دونم مامان تـوي آشپزخـونه س

چون بوي خـوش غذا رو حس مـیکنم حتما الان مادربزرگم که…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان